Rejestracja

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, pod numerem: 601 686 282